2048 αλφάβητο

0
0
x

New:Get the new 2048 Chemistry Android!

Ενώστε τις επιστολές και να
πάρει στο πλακάκι λ!

1
1

Πώς να παίξετε: Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να μετακινήσετε τα κεραμίδια. Όταν δύο πλακίδια με την ίδια επιστολή αφής, συγχωνεύονται σε ένα πλακίδιο με το γράμμα αυξάνεται κατά 1!


A clone of the 2048 game in logarithmic representation, ideal for people who do not like numbers. Modified by Misho. The original 2048 game created by Gabriele Cirulli. Based on 1024 by Veewo Studio and conceptually similar to Threes by Asher Vollmer.